Gode tider langs kysten 21st of March 2017

Der er stor tro på fremtiden i fiskeriet, og kystfiskeri og kystkultur vinder indpas på både tv-skærme og i biograferne i Norge. 2016 var det første år i 14 år med en stigning i antallet af fiskere.


I dette års skreisæson er der, på trods dårligt vejr, blevet leveret store mængder af torsk. Nu i midten af marts er skreifiskeriet på sit travleste, og det er disse uger der er den vigtigste indtægtskilde for de fleste kystfiskere.


Fiskerne er kendt for at have det farligste erhverv, men det er sjældent at man snakker om at de også har det mest behagelige. Dette kom tydeligt frem i en undersøgelse i 2015 foretaget af forskere fra SINTEF og Universitetssygehuset i Nordnorge. 99% af de 832 norske fiskere, som blev interviewet, sagde at de ofte eller altid trives med arbejdet.


Det er ikke længere ”flovt at være fisker”, sagde fiskeriminister Per Sandberg tidligere på året, hvilket skabte reaktioner blandt fiskerne, som aldrig har syntes at det har været flovt. Men noget har ændret sig, for 2016 er det første år i 14 år, hvor der var en stigning i antallet af fiskere i Norge. Nu er der 9433 fiskere der har fiskeri som hovederhverv og 1811 som har det som bierhverv. Andelen af unge fiskere er også stigende og 19% af fiskerne er nu under 30 år.


Dette går imod tendensen i de seneste årtier, hvor der har været færre og færre fiskere. Efter at der blev åbnet for flere fiskekvoter til èn båd, er antallet af fiskere halveret siden 2000. Men nu er der gode tider i fiskeriet, og der er stor efterspørgsel efter norsk fisk og skaldyr i verden. Norge har aldrig tjent mere på fisk end de gør i dag. På vestkysten mærker man at selv folk fra olieindustrien finder vej til fiskebådene.


ntallet af kvindelige fiskere er også stigende. Ved udgangen af 2016 var der 273 kvinder med fiskeri som hovederhverv, mod 260 ved udgangen af 2015.


NRK har nu en reality serie om kystfiskeriet i Lofoten, og i biograferne er der film om både tungeskæring og sælfangst. Vi er glade for at kystkulturen er på vej frem, og at flere mennesker bliver opmærksomme på, hvor behagelig og indbringende fiskeri er.


Forhåbentlig fører det også til, at flere mennesker begynder at spise mere fisk!