Vi vil støtte en levende kyst 6th of February 2017

Bryggefisk vil bidrage til at folk har adgang til helt frisk kvalitetsfisk. At købe frisk fisk af bedste kvalitet giver ikke bare de bedste fiskemåltider, det er også med til at bidrage til en fiskerinæring som høster et bærekraftigt overskud af fiskebestandene udenfor vore kyster.

Vi er optaget af at fisken skal skabe levende kystsamfund i Nord-Norge. Derfor vil vi styrke kystflåden som leverer fangsten frisk til sit lokale fiskemodtag, og som skaber store ringvirkninger og dermed holder liv i lokale modtag og samfund langs kysten.

Vi køber bare fisk fra kystflåden som fisker med passive redskaber som line, håndline og garn. Disse metoder er skånsomme mod havbunden og de er selektive sådan at man får mindst mulig bifangst. Det er også med disse metoder at fisken har kortest tid fra den bliver fanget til den slagtes, tømmes for blod og køles ned, og man får den bedste kvalitet på fiskekødet.

Kystflåden fisker tæt på land og har dermed et lavere drivstofforbrug som i sin tur giver lavere drivhusgas. Det gør også at de har kortere vej tilbage  til modtaget, så fangsten kan leveres hurtigt efter at den er fanget. Fiskene vi får fra dem er helt frisk hele vejen, og vi sparer meget energi på at ikke fryse fisken ned.

Heldigvis for os er det fiskene som er mest miljøvenlige og som skaber liv langs kysten som også er af den bedste kvalitet.


Vi håber at du mærker det på smagen!

Foto: Mats Gangvik